روز جهانی زن در ریاضیات

روز تولد مریم میرزاخانی ، 22 اردیبشهت ( دوازدهم مه ) ، از سوی اتحادیه بین المللی انجمن های ریاضی جهان با پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران ، به عنوان روز جهانی زن در ریاضیات نامگذاری شده است. به همین مناسبت بنیاد مریم میرزاخانی بنا دارد هر ساله در این روز با انجام فعالیت هایی در زمینه ریاضی ضمن گرامیداشت یاد و نام او ، گامی به سوی علاقه مند نمودن فرزندان ایران به ریاضیات بر دارد. در همین راستا از کلیه مدارس سراسر کشور دعوت می شود که در برگزاری این روز مشارکت داشته باشند.

برنامه پیشنهادی برای مدارس در سال 1399به علاقه مندان برای برگزاری مراسم روز زنان در ریاضیات ، دبیرستان ها، خانه های ریاضیات و دیگر مراکز آموزشی پیشنهاد می شود از فایل جلسات اولین دوره آموزشی بنیاد مریم میرزاخانی که توسط بعضی از استادان دانشگاه در روزهای 21 الی 22 اردیبهشت ارائه و پس از پایان جلسات هر روز ، در سایت بنیاد قرار می گیرد، همراه با برنامه های خودشان استفاده کنند. بخصوص اولین ارائه که در روز 21 اردیبهشت توسط آقایان دکتر عباداله محمودیان ، دکتر امیر جعفری و سرکار خانم شراره علیپور برگزار می شود.