اولین دوره آموزش ریاضی

دوره اول آموزش ریاضی در روز های 21 الی 23 اردیبهشت سال 1399 به سرپرستی علمی دکتر عباداله محمودیان از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به صورت پایلوت برای دانش آموزان پایه نهم برگزار می شود. برنامه این دوره در هر روز شامل دو کارگاه آموزشی در نوبت صبح و یک جلسه رفع اشکال و پرسش و پاسخ در نوبت بعد از ظهر خواهد بود.

علاوه بر این در روز 28 اردیبهشت 1399 به مناسبت روز خیام یک جلسه " آشنایی با ریاضیات " برای تمامی دانش آموزانی که پیشتر برای شرکت در «اولین دوره آموزش ریاضی» ثبت نام کرده بودند برگزار خواهد شد.

جدول زمانی دوره اولتاریخ ساعت ارائه دهنده موضوع   
یکشنبه 21 اردیبهشت 10 - 8:30 دکتر عباداله محمودیان
دکتر شراره علی‌پور
دکتر امیر جعفری
روز جهانی زن در ریاضیات
بیاد پروفسور مریم میرزاخانی
زیبایی‌ها و کاربردهای ریاضی
12 - 10:30 دکتر مجتبی تفاق دید گرافی به مسئله شیوع کرونا
15:30 - 14 خانم مهندس شیرخانی رفع اشکال و پرسش و پاسخ
دوشنبه 22 اردیبهشت 10 - 8:30 دکتر امیر جعفری نظریه اعداد
12 - 10:30 دکتر مهدی حسنی نظریه اعداد
15:30 - 14 خانم مهندس جواهری رفع اشکال و پرسش و پاسخ
سه شنبه 23 اردیبهشت 10 - 8:30 دکتر شراره علی‌پور
دکتر عباداله محمودیان
الگوریتم‌‌ها و پیچیدگی زمانی و مسایل
12 - 10:30 دکتر جواد ابراهیمی کدگذاری
15:30 - 14 خانم حسن نیا رفع اشکال و پرسش و پاسخ
یکشنبه 28 اردیبهشت 15 - 13 -- آشنایی با ریاضی