دوره های آموزشی

بنیاد مریم میرزاخانی در راستای عمل به اساسنامه خود ، دوره‌های رایگان "آموزش ریاضی" را در سطوح مختلف برای دانش آموزان ، دبیران محترم ریاضی و کلیه افراد علاقه‌مند برگزار می نماید. این دوره‌ها به شکل های مختلف اعم از سخنرانی‌های مستقل ، وبینارها و یا مجموعه ای از سخنرانی ها ارائه خواهند شد. شرکت در بعضی از این دوره‌ها برای عموم آزاد می باشد و برای بعضی دیگر از افراد مستعد انتخابی از بین علاقه مندان ثبت نام به عمل خواهد آمد.
دوره های آموزشی با رویکرد های محوری ارتقاء دانش ریاضی دانش آموزان ، دبیران و سایر مشتاقان ریاضیات و شناسایی استعدادهای خاص از تمام نقاط کشور برنامه ریزی شده اند. ترویج ریاضی ، ایجاد شوق وانگیزه لازم برای مطالعه و تحقیق در ریاضیات از دیگر اهداف برگزاری آنها هستند.
امید است اجرای دوره های ذکر شده و تلاشهای بنیاد ، بستری مناسب برای ارتقاء همه دوستداران ریاضیات به خصوص دبیران محترم و دانش آموزان مستعد شده باعث آشنایی وشناخت هرچه بیشتر زیبایی ها و کاربردهای ریاضی گردد.