پرسش و پاسخ

لیست پرسش ها و پاسخ های مربوط به دوره آموزش ریاضی بنیاد مریم میرزاخانی در زیر آمده است :دپارتمان آموزش
مباحث ارسال ها آخرین ارسال
آشنایی با تالار های پرسش و پاسخ
0 0  
مباحث ارسال ها آخرین ارسال
گزارشی مختصر از اولین دوره آموزش ریاضی
0 0  
مبحث ارائه شده توسط دکتر امیر جعفری
1 1
مبحث ارائه شده توسط دکتر مجتبی تفاق
0 0  
مبحث ارائه شده توسط دکتر امیر جعفری
3 6
مبحث ارائه شده توسط دکتر مهدی حسنی
1 2
مبحث ارائه شده توسط دکتر شراره علی‌پور
0 0  
مبحث ارائه شده توسط دکتر جواد ابراهیمی
0 0  
مباحث ارسال ها آخرین ارسال
گزارشی مختصر از برگزاری روز خیام
0 0  
0 0  
مباحث ارسال ها آخرین ارسال
ارائه شده توسط دکتر ابراهیمی
3 3
ارائه شده توسط دکتر مجید میرزاوزیری
3 10
ارائه شده توسط دکتر رامین تکلو بیغش
3 21