نود سال گنجینه ریاضی

کتاب ها و مجلات ریاضی که در طی نود سال اخیر به زبان فارسی منتشر شده اند حاوی گنجینه عظیمی برای علاقه مندان ریاضی می باشد. این مجموعه بزرگ که به همت جناب آقای دکتر اصغری گردآوری شده است به منظور ارائه در سایت بنیاد مریم میرزاخانی و استفاده در دپارتمان آموزش می باشد.