سخنرانی ها

لیست کلیه سخنرانی های ارائه شده در قسمت آموزش سایت بنیاد مریم میرزاخانی به شرح زیر است ، شما می توانید از طریق انتخاب گزینه مربوطه نسبت به مرتب سازی نمایش سخنرانی ها اقدام کنید :

وبینار
چگونه یک پژوهش ناب مدرسه ای انجام دهیم

چگونه یک پژوهش ناب مدرسه ای انجام دهیم

دکتر مجید میرزاوزیری در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
معرفی دنباله کاتالان با یک مثال

معرفی دنباله کاتالان با یک مثال

دکتر میرزاوزیری در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
روز خیام - اردیبشهت 1399
رفع اشکال و پرسش و پاسخ

رفع اشکال و پرسش و پاسخ

خانم مهندس شیرخانی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
روز خیام - اردیبشهت 1399
آشنایی با ریاضی

آشنایی با ریاضی

دکتر امیر جعفری در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
اولین دوره آموزش ریاضی
رفع اشکال و پرسش و پاسخ

رفع اشکال و پرسش و پاسخ

خانم حسن نیا در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
اولین دوره آموزش ریاضی
کدگذاری

کدگذاری

دکتر جواد ابراهیمی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
اولین دوره آموزش ریاضی
الگوریتم‌‌ها و پیچیدگی زمانی و مسایل

الگوریتم‌‌ها و پیچیدگی زمانی و مسایل

دکتر شراره علی‌پور در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
اولین دوره آموزش ریاضی
رفع اشکال و پرسش و پاسخ

رفع اشکال و پرسش و پاسخ

خانم مهندس جواهری در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
اولین دوره آموزش ریاضی
نظریه اعداد

نظریه اعداد

دکتر مهدی حسنی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
اولین دوره آموزش ریاضی
نظریه اعداد

نظریه اعداد

دکتر امیر جعفری در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
اولین دوره آموزش ریاضی
رفع اشکال و پرسش و پاسخ

رفع اشکال و پرسش و پاسخ

خانم مهندس شیرخانی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
اولین دوره آموزش ریاضی
دید گرافی به مسئله شیوع کرونا

دید گرافی به مسئله شیوع کرونا

دکتر مجتبی تفاق در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
< 1 2 3 4 >